Thông tin cần biết
Ty gia
Thông tin tỷ giá
Gia Vang
Thông tin giá vàng
LoạiMuaBán
SBJ
Thông tin thời tiết
Thống kê
Online4
Số lượt truy cập212030
Sản phẩm > Kỹ Thuật Lạnh
Cách Tính Bền Bình Áp Lực

Bình chứa cao áp là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống lạnh vừa và lớn như : kho lạnh, đông gió siêu tốc, tủ đông, băng chuyền IQF, ...

                        TÍNH BỀN BÌNH ÁP LỰC
  (Theo các kích thước ngoài và độ dày của bình)

 1/-  THÂN BÌNH:
  Chiều dày định mức cho phép của thân bình dạng hình trụ, chịu áp lực bên trong, được xác định bởi công thức sau :

{ Theo  QPĐT 03-71 - Trang 16 }
Trong đó :
          . P      = 18 kG/cm2                     - Áp suất làm việc tính toán.
          . Dn    = 616 mm                         - Đường kính ngoài của thân bình.
          . j       = 0.9                                   - Hệ số bền do mối hàn dọc thân.
          . scp      =        h.s*cp                     - Ứng suất cho phép của kim loại chế tạo.
          Với :
          +    h        =     1                            - Hệ số hiệu chỉnh ứng suất.
          +    s*cp    =   13.09  kG/mm2      - Ứng suất định mức cho phép.
          +    scp     = 13.09 kG/mm2
          . C      = 1 mm                               -Trị số bù chiều dầy.
                    Thay các thông số vào công thức (1) , Ta được :S = 5.67mm
So với chiều dày thực tế  của thân bình là 8 mm
Điều kiện bền được đảm bảo
Đường kính lỗ khoét lớn nhất cho phép không cần làm chắc

a.Hệ số jo:
 
j0= 0.6         >    0.5
 
b. Đường kính lỗ khoét lớn nhất không cần làm chắc được xác định theo công thức :

dcp     = 96.21 mm
 
K- KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÀM CHẮC :
 
1.     Các số liệu tính toán:
          Đường kính lỗ khoét:                                         d = 0 mm
          Chiều cao ống cụt phần thò ra ngoài:               hcn =  mm
          Chiều dày ống cụt :                                            Sc =  mm
          Ứng suất cho phép của vật liệu làm ống cụt :   scpoc=  kG/mm2
 
2.     Tính kiểm tra điều kiện làm chắc:
a.     Diện tích làm chắc yêu cầu:
                    Fyc = (d – dcp)So
          Trong đó :
                   
                    So =  mm                          Chiều dày tính làm chắc của thân
                    dcp = 96.21 mm               Đường kính lỗ khoét cho phép không cần làm chắc
                    Fyc = -404.719 mm
b.     Diện tích làm chắc do ống cụt thò ra ngoài:
                    Fcn = 2hc(Sc – Soc)
          Trong đó :
                    h= min {hcn ; hcmmax} Với:
                      Khi Sc/d < 0.14
                    hcmax  = 2.5Sc                       Khi Sc/d >0.14
                    hcmax =  mm
                    hc = 0 mm
                   
                    Soc =  mm
                    Fcn = 0 mm2
         
c.     Tổng diện tích làm chắc:
                    Fc = Fcn
                    Fc = 0 mm2
Điều kiện bền được đảm bảo
2/-   ĐÁY CONG :
Chiều dày định mức cho phép của các đáy dạng cong được xác định bởi công thức sau :

{ Theo QPĐT 03-71 - Trang 38 }
Trong đó :
          . P      = 18   kG/cm2             - Áp suất làm việc tính toán.
          . Dt     = 600  mm                  -  Đường kính trong của đáy dạng cong.
          . Z      = 1                               -  Hệ số xét đến sự làm yếu đáy do lỗ.
                              (Đáy không có khoét lổ hoặc lổ đã được làm chắc)
          . ht      = 150 mm                   -  Chiều cao phần cong của đáy cong tính từ phía trong.
          . C      = 0     mm                    - Trị số bù chiều dày.
          . scp      =        h.s*cp                -  Ứng suất cho phép của kim loại chế tạo.         
          vVới :
          +     h    =     1                              - Hệ số hiệu chỉnh ứng suất.
          +    s*cp  =      13.09 kG/mm2     - Ứng suất định mức cho phép.
          +    scp  = 13.09 kG/mm2
          Thay các thông số vào công thức (2) , Ta được :        S = 4.14 mm
So với chiều dày thực tế của đáy là 8 mm
Kiểm tra điều kiện sử dụng công thức:

Đảm bảo điều kiện sử dụng công thức
 
 Đường kính lỗ khoét lớn nhất cho phép không cần làm chắc
a.Hệ số Zo :
 

Z0= 0.52
0.5 < Zo < 1
 
b. Đường kính lỗ khoét lớn nhất không cần làm chắc được xác định theo công thức :

dcp     = 130.41 mm
 
K- KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÀM CHẮC :
 
3.     Các số liệu tính toán:
          Đường kính lỗ khoét:                                                d = 0 mm
          Chiều cao ống cụt phần thò ra ngoài:                      hcn =  mm
          Chiều dày ống cụt :                                                   Sc =  mm
          Ứng suất cho phép của vật liệu làm ống cụt :   scpoc=  kG/mm2
 
4.     Tính kiểm tra điều kiện làm chắc:
d.     Diện tích làm chắc yêu cầu:
                    Fyc = (d – dcp)So
          Trong đó :
                    
                   So =  mm                          Chiều dày tính làm chắc của thân
                   dcp = 130.41 mm             Đường kính lỗ khoét cho phép không cần làm chắc
                    Fyc = -539.82 mm2
e.     Diện tích làm chắc do ống cụt thò ra ngoài:
                    Fcn = 2hc(Sc – Soc)
          Trong đó :
                    h= min {hcn ; hcmmax} Với:
                      Khi Sc/d <= 0.14
                    hcmax  = 2.5Sc                        Khi Sc/d >0.14
                    hcmax =  mm
                    hc = 0 mm
                   
                    Soc =  mm
                    Fcn = 0 mm2
         
f.      Tổng diện tích làm chắc:
                    Fc = Fcn
                    Fc = 0 mm2
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm tiêu biểu
Chúng tôi cam kết cung cấp hoặc thu mua các kho lạnh đã qua sử dụng với giá thành tốt nhất và trong thời gian sớm nhất.Khách...
Xin liên hệ : Mr.Tiến Moble : 0938 56 66 78 Email  : duytien@valoree.com.vn Cụm máy nén Mycom