Thông tin cần biết
Ty gia
Thông tin tỷ giá
Gia Vang
Thông tin giá vàng
LoạiMuaBán
SBJ
Thông tin thời tiết
Thống kê
Online1
Số lượt truy cập212027
Sản phẩm > Phụ tùng máy nén lạnh
Máy nén Mycom piston A,WA
Chúng tôi cam kết cung cáp các loại phụ tùng máy nén tới tay người sử dụng với giá thành tốt nhất và trong thời gian sớm nhất.

Trục khuỷu máy nén
 
Tay biên ( Dênh) máy nén
 
Miểng dênh (bạc tay biên)
 
Clapê hút

Lò xo hút & nén

 
Bộ phốt ( đệm kín)
 
Lá Clapê nén
 
Ổ đỡ đầu ( trước)
 
Ổ đỡ cuối ( sau)
 
Bộ van nén ( cụm van xả)
 
Vòng giảm tải trái
 
Vòng giảm tải phải


PHỤ TÙNG MÁY NÉN MYCOM PISTON A,WA
 
Comp.   Manual no.        Part no.             Description
Type
WA/WJ             1          CR0010-            CRANK CASE
WA/WJ             2          CR0029-AA2     2A/WA CRANK SHAFT
WA/WJ             2          CR0029-AA4     4WA/WJ CRANK SHAFT
WA/WJ             2          CR0029-AA6     6WA/WJ CRANK SHAFT
WA/WJ             2          CR0029-AA8     8WA/WJ CRANK SHAFT
WA/WJ             2          CR0029-AA6     42WA CRANK SHAFT
WA/WJ             2          CR0029-AA8     62WA CRANK SHAFT
WA/WJ             2-BB     CR0029-BA2     2A/WA CRANK SHAFT (BB TYPE)
WA/WJ             2-BB     CR0029-BA4     4WA/WJ CRANK SHAFT (BB TYPE)
WA/WJ             2-BB     CR0029-BA6     6WA/WJ CRANK SHAFT (BB TYPE)
WA/WJ             2-BB     CR0029-BA8     8WA/WJ CRANK SHAFT (BB TYPE)
WA/WJ             3          CR0030-AB       DRAG CRANK, OIL PUMP
WA/WJ             4          CR0040-A         SHAFT KEY, FLYWHEEL
WA/WJ             5          CR0051-A         FLAT WASHER, FLYWHEEL
WA/WJ             6          CR0061-AB       SPRING-WASHER, FLYWHEEL
WA/WJ             7          CR0071-AB       SET BOLT, FLYWHEEL
WA/WJ             8          CR0081-            MAIN BEARING HEAD CASING
WA/WJ             9          CR0091-A         AF-GASKET, MAIN BEARING HEAD
WA/WJ             10         NB1412-040      HEX-SCREW, MAIN BEARING HEAD
WA/WJ             11         NB1412-120      HEX-SCREW, MAIN BEARING HEAD
WA/WJ             12         CR0120-A         MAIN BEARING ( W/ SET SCREW )
WA/WJ             13         NA2505-020      FLAT-HEAD-SCREW, MAIN BEARING
WA/WJ             14         CR0149-AJ        CUNO-FILTER ASSY ( W/ GASKET )
WA/WJ             15         CR0151-A         AF-GASKET, CUNO-FILTER COVER
WA/WJ             16         NB4510-030      HEX-SCREW, CUNO-FILTER
WA/WJ             17         CR0170-            CUNO-FILTER CASING
WA/WJ             20         SOV-3/8"-TC1    OIL DRAIN VALVE
WA/WJ             22         NL1520-F          OIL PRESSURE REGULATING VALVE
WA/WJ             23         CR0231-            BEARING HEAD CASING
WA/WJ             24         CR0271-A         AF-GASKET, BEARING HEAD CASING
WA/WJ             25         NB3512-030      ALLEN-SCREW, BEARING HEAD
WA/WJ             26         CR0260-            COVER PLATE CASING
WA/WJ             27         CR0271-A         AF-GASKET, COVER PLATE CASING
WA/WJ             28         NB1412-080      HEX-SCREW, COVER PLATE CASING
WA/WJ             29         CR0291-A         THRUST BEARING
WA/WJ             29-BB   CR0291-ABE     THRUST BEARING (BB TYPE)
WA/WJ             29-1      CR7080-A         BALL BEARING, THRUST BEARING
WA/WJ             30         CR0300-AB       WASHER, THRUST BEARING
WA/WJ             31         NB4510-030      HEX-SCREW, THRUST BEARING
WA/WJ             32-W    WCR0329-WA   DOUBLE SHAFT SEAL ASSY
WA/WJ             33-W    CR0339-WA      DOUBLE SEAL COLLAR (W/ O-RING)
WA/WJ             37         PG1516-045      O-RING, FLOATING SEAT
WA/WJ             38         CR0389-A         SPRING SET, FLOATING SEAT
WA/WJ             39         PG1516-039      O-RING, DOUBLE COLLAR
WA/WJ             40         CR0400-A         LOCK NUT, DOUBLE COLLAR
WA/WJ             41         CR0410-A         SEAL RING, DOUBLE COLLAR
WA/WJ             42         PG1516-046      O-RING, SEAL RING
WA/WJ             43         CR0439-FA       HELICAL SPRING SET, SEAL RING
WA/WJ             44         NE3203-010      SPRING PIN, SEAL RING
WA/WJ             45/46    CR0459-            HANDHOLE COVER
WA/WJ             47         CR0471-A         AF-GASKET, HANDHOLE COVER
WA/WJ             48         NB1412-025      HEX-SCREW, HANDHOLE COVER 2A
WA/WJ             48         NB1412-040      HEX-SCREW, HANDHOLE COVER
WA/WJ             49         CR0499-            HEAD COVER CASING (AIRCOOLED)
WA/WJ             50         CR0499-            HEAD COVER CASING (WATERCOOLED)
WA/WJ             51         CR0511-A         AF-GASKET, HEAD COVER CASING
WA/WJ             52         NB1512-055      A/J HEX-SCREW, HEAD COV.CASING
WA/WJ             52-W    NB1512-040      WA/WJ HEX-SCREW, HEAD COV.CASING
WA/WJ             53         CR0530-A1        A MARK PLATE, HEAD COVER CASING W.C.
WA/WJ             53-W1   CR0539-WA1    WA JACKET COVER (1), HEAD COVER (W.C.)
WA/WJ             53-W2   CR0539-WA2    WA JACKET COVER (2), HEAD COVER (W.C.)
WA/WJ             54         NB1710-025      A HEX-SCREW, MARK PLATE (W.C.)
WA/WJ             55         CR0550-A         A GASKET, MARK PLATE (W.C.)
WA/WJ             55-W    CR0550-WAW   WA GASKET, JACKET COVER (W.C.)
WA/WJ             55-WDX            CR0550-WAR    WA AF-GASKET, DX-JACKET COVER
WA/WJ             56         CR0569-A         OIL PUMP ASSY (W/ GASKET)
WA/WJ             56-LS    CR0569-AL        OIL PUMP ASSY, LOW SPEED (W/ GASKET)
WA/WJ             58         PA1516-041      O-RING, OIL PUMP
WA/WJ             59         CR0591-A         AF-GASKET, OIL PUMP
WA/WJ             60         NB4510-030      HEX-SCREW, OIL PUMP
WA/WJ             61-AYL             WCR0619-ZAL   CYLINDER SLEEVE ASSY (LEFTWARD)
WA/WJ             61-AYR             WCR0619-ZAR CYLINDER SLEEVE ASSY (RIGHTWARD)
WA/WJ             61         CR0619-A         CYLINDER SLEEVE (W/ GASKET)
WA/WJ             62         CR0620-AL        CAM RING, LEFTWARD
WA/WJ             63         CR0620-AR       CAM RING, RIGHTWARD
WA/WJ             65         CR0650-A         RETAINING RING , CAM RING
WA/WJ             66         CR0660-A         GASKET, CYLINDER SLEEVE
WA/WJ             67         PA1516-050      42-62A/WA(H) O-RING, CYLINDER SLEEVE
WA/WJ             68-SET             CR0689-A         LIFT PIN SET, CAM RING
WA/WJ             71-AYH             WCR0719-NA    N-A SUCT.VALVE ASSY, HI-STG
WA/WJ             71-AYH             WCR0719-FA    F-A/J SUCT. VALVE ASSY, HI-STG
WA/WJ             71-AYL             WCR0719-NA    F/N62A SUCT.VALVE ASSY, LO-STG
WA/WJ             71-AYL             WCR0719-NA    F/N42A SUCT.VALVE ASSY, LO-STG
WA/WJ             71-BOO            WCR0719-NA    F-A/J SUCT.VALVE ASSY, BOOSTER
WA/WJ             71-BOO            WCR0719-NA    N-A SUCT.VALVE ASSY, BOOSTER
WA/WJ             71-AYWH          WCR0719-NWA             N-WA SUCT.VALVE ASSY, HI-STAGE
WA/WJ             71-AYWH          WCR0719-FWA             F-WA/WJ SUCT.VALVE ASSY, HI-STG
WA/WJ             71-AYWL          WCR0719-NA    F/N42WA SUCT.VALVE ASSY, LO-STG
WA/WJ             71-AYWL          WCR0719-NA    F/N62WA SUCT.VALVE ASSY, LO-STG
WA/WJ             71-WBOO         WCR0719-NA    N-WA SUCT.VALVE ASSY, BOOSTER
WA/WJ             71-WBOO         WCR0719-NA    F-WA/WJ SUCT.VALVE ASSY, BOOSTER
WA/WJ             71         CR0710-A         SUCTION PLATE VALVE
WA/WJ             72-STH             CR0729-A2        F-A/J SPRING SET (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             72-STH             CR0729-A2        N-A SPRING SET (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             72-STL CR0729-A2        F/N42-62A SPRING SET (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             72-BOO            CR0729-A2        N-A   SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             72-BOO            CR0729-A2        F-A/J SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             72-STWH          CR0729-WA4    F-WA/WJ,N-WA SPRING SET (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             72-STWL           CR0729-A2        F/N42-62WA SPRING SET (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             72-WBOO         CR0729-A2        N-WA SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             72-WBOO         CR0729-A2        F-WA/WJ SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             73-H     CR0730-NA       N-A VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             73-H     CR0730-FA       F-A/J VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             73-L      CR0730-NA       F/N42A VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             73-L      CR0730-NA       F/N62A VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             73-BOO            CR0730-NA       N-A VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             73-BOO            CR0730-NA       F-A/J VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             73-WH CR0730-NWA    N-WA VALVE PLATE (SUCTION) HI-STAGE
WA/WJ             73-WH CR0730-FWA    F-WA/WJ VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WA/WJ             73-WL   CR0730-NA       F/N62WA VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             73-WL   CR0730-NA       F/N42WA VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WA/WJ             73-WBOO         CR0730-NA       F-WA/WJ VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             73-WBOO         CR0730-NA       N-WA VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WA/WJ             74         CR0740-A         A/J CAGE GUIDE, DISCHARGE VALVE
WA/WJ             74-W    CR0740-WA      WA/WJ CAGE GUIDE, DISCHARGE VALVE
WA/WJ             75         NB14910-050S HEX-SCREW, CAGE GUIDE
WA/WJ             76         CR0760-AM       CONNECTING ROD ASSY (PLAIN)
WA/WJ             77         CR0760-AN       42/62A/WA (H) CONNECTING ROD ASSY (NEEDLE)
WA/WJ             78-AY   CR0789-A         BOLT ASSY, CONNECTING ROD
WA/WJ             82         CR0821-AF       BUSHING (PLAIN), CONNECTING ROD
WA/WJ             83         CR0830-A         42/62A/WA (H) BUSHING(NEEDLE), CONNECTING ROD
WA/WJ             84         CR0849-A         BEARING HALVES, CONNECTING ROD
WA/WJ             85         CR0851-A         PISTON
WA/WJ             86         CR0860-A         PISTON PIN
WA/WJ             87         CR0879-A         SNAP-RING SET, PISTON PIN
WA/WJ             89-W    CR0890-AF7      1ST PISTON RING : FC-PC-BF        STANDARD
WA/WJ             90-W    CR0890-AF1      2ND PISTON RING : FC-P                STANDARD
WA/WJ             100       CR0890-AF3      3RD PISTON RING : FC-PC-BC3P STANDARD
WA/WJ             101       CR0890-AF4      4TH PISTON RING : FC-PC-BC3    STANDARD
WA/WJ             89         CR0890-AG1     N-A 1ST PISTON RING : GA-P
WA/WJ             89         CR0890-AF1      F-A/J 1ST PISTON RING : FC-P
WA/WJ             90         CR0890-AF2      2ND PISTON RING : FC-UC
WA/WJ             89-WG CR0890-AG1     N-WA PISTON RING : GA-P
WA/WJ             90-WG CR0890-AF2      2ND PISTON RING : FC-UC
WA/WJ             108-H    CR1080-ACN     N-A DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WA/WJ             108-H    CR1080-ACR     F-A/J DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WA/WJ             108-L    CR1080-ASR     F62/42A DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WA/WJ             108-L    CR1080-ACN     N42/62A DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WA/WJ             108-BOO           CR1080-ACN     N-A DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WA/WJ             108-BOO           CR1080-ASR     F-A/J DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WA/WJ             108-WH            CR1080-WAN    N-WA DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WA/WJ             108-WH            CR1080-WAR    F-WA/WJ DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WA/WJ             108-WL             CR1080-ACN     N42/62WA DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WA/WJ             108-WL             CR1080-ASR     F42/62WA DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WA/WJ             108-WBOO       CR1080-ACN     N-WA DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WA/WJ             108-WBOO       CR1080-ASR     F-WA/WJ DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WA/WJ             109-H    CR1090-ACN     N-A VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             109-H    CR1090-ACR     F-A/J VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             109-L    CR1090-ACN     N42/62A VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             109-L    CR1090-ASR     F42/62A VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             109-BOO           CR1090-ACN     N-A VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             109-BOO           CR1090-ASR     F-A/J VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             109-WH            CR1090-WAN    N-WA VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             109-WH            CR1090-WAR    F-WA/WJ VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             109-WL             CR1090-ACN     N42/62WA VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             109-WL             CR1090-ASR     F42/62WA VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             109-WBO          CR1090-ACN     N-WA VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             109-WBO          CR1090-ASR     F-WA/WJ VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             110       CR1100-A         DISCHARGE PLATE VALVE
WA/WJ             111       CR1110-A         VALVE SEAT, DISCHARGE VALVE
WA/WJ             112-AY             CR1129-A         BOLT ASSY, DISCHARGE VALVE
WA/WJ             116-STH            CR1169-A3        F-A/J SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             116-STH            CR1169-A3        N-A SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             116-STL            CR1169-A3        F/N42-62A SPRING SET, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             116-BOO           CR1169-A3        N-A SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             116-BOO           CR1169-A3        F-A/J SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             116-STWH        CR1169-WA4    N-WA SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             116-STWH        CR1169-WA4    F-WA/WJ SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WA/WJ             116-STWL         CR1169-A3        F/N42-62WA SPRING SET, DISCHARGE LO-STG
WA/WJ             116-WBOO       CR1169-A3        N-WA SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             116-WBOO       CR1169-A3        F-WA/WJ SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WA/WJ             117       CR1170-A         A/J SAFETY HEAD SPRING
WA/WJ             117-W   CR1170-WA      WA/WJ SAFETY HEAD SPRING
WA/WJ             118-AY             CR1239-A         A OIL STRAINER ASSY (W/ GASKET)
WA/WJ             118-AY             CR1239-B         J OIL STRAINER ASSY (W/ GASKET)
WA/WJ             119-N    CR7610-A         A ELEMENT, OIL STRAINER
WA/WJ             119-N    CR7610-B         J ELEMENT, OIL STRAINER
WA/WJ             120       NB1208-015      A/J HEX-SCREW, OIL STRAINER
WA/WJ             121       CR1210-A         A COVER, OIL STRAINER
WA/WJ             121       CR1210-B         J COVER, OIL STRAINER
WA/WJ             122       CR1221-A         A AF-GASKET, OIL STRAINER COVER
WA/WJ             122       CR1221-B         J AF-GASKET, OIL STRAINER COVER
WA/WJ             123       NB4510-030      A/J HEX-SCREW, OIL STRAINER
WA/WJ             125       CR1269-            INTERMEDIATE BEARING ASSY
WA/WJ             135       CR1350-A41      4A/4J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             135       CR1350-A61      6A/6J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             135       CR1350-A81      8A/J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             136       CR1350-A82      2A UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             136       CR1350-A62      6A/J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             136       CR1350-A82      8A/J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             136       CR1350-A62      42A UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             137       CR1350-A83      8A/J UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             137       CR1350-A63      42A UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             137       CR1350-A83      62A UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             138       CR1350-A84      62A UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             142       CR1420-A         SPRING, UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             143       CR1430-A         FLAT WASHER, UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             144       NB1210-020      HEX-SCREW, UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             145       CR1450-FCA     UNLOADER PISTON, UNLOADER PUSH ROD
WA/WJ             146       CR1460-A         COVER, UNLOADER PISTON
WA/WJ             147       CR1471-A         AF-GASKET, UNLOADER PISTON COVER
WA/WJ             149       NB1410-035      HEX-SCREW, UNLOADER PISTON COVER
WA/WJ             150       NB3592-015      ALLEN-SCREW, UNLOADER PISTON
WA/WJ             151       CR1510-A8        8A UNLOADER/SUCTION COVER CASING
WA/WJ             152       CR1521-A8        8A AF-GASKET, SUCTION/UNLOADER P.COVER
WA/WJ             153       NB1410-035      8A HEX-SCREW, SUCTION/UNLOADER P.COVER
WA/WJ             154       CR1540-A2        2A ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154       CR1541-A4        4/6A ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154       CR1541-A8S     42A ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154       CR1541-J4        4J ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154       CR1541-J6        6J ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154       CR1541-J8        8J ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154-8S CR1541-A8S     8A(S) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             154-8L CR1541-A8L      8A(L) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WA/WJ             156       CR1560-A2        2A CLOTH SOCK, SUCTION STRAINER
WA/WJ             156       CR1560-A         4A/42A CLOTH SOCK, SUCTION STRAINER
WA/WJ             158       CR1580-A2        2A SPRING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             158       CR1580-A         4/6A SPRING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             158       CR1580-A8S     42A SPRING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             158-8S CR1580-A8S     8A(S) SPRING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             158-8L CR1580-A         8A(L) SPRING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             159       CR1590-A2        2A SNAP-RING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             159       CR1590-A         4/6/8A SNAP-RING, SUCTION STRAINER
WA/WJ             161       CR1610-            COVER, SUCTION STRAINER
WA/WJ             162       CR1621-A         A AF-GASKET, SUCTION STRAINER
WA/WJ             162-2    CR1621-A2        2A AF-GASKET, SUCTION STRAINER
WA/WJ             163       NB1410-035      A HEX-SCREW, SUCTION STRAINER
WA/WJ             164       CR1641-AB       GLASS, OIL LEVEL SIGHT
WA/WJ             165       PA1516-035      O-RING, OIL LEVEL SIGHT
WA/WJ             166       CR1661-AB       GLAND, OIL LEVEL SIGHT
WA/WJ             167       NB1210-030      HEX-SCREW, OIL LEVEL SIGHT
WA/WJ             168       CR1680-            DISCHARGE ELBOW
WA/WJ             169       CR7201-040      2A AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7201-050      4A AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7201-065      6A AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7201-080      8A AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7391-040      4J AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7391-050      6J AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169       CR7391-065      8J AF-GASKET, DISCHARGE PORT
WA/WJ             169-L    CR7201-065      42/62A(L) AF-GASKET, DISCHARGE PORT LO-STG
WA/WJ             169-H    CR7201-040      42/62A(H) AF-GASKET, DISCHARGE PORT HI-STG
WA/WJ             170       NB1416-055      6A HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WA/WJ             170       NB1420-060      8A HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WA/WJ             170-L    NB1416-055      42/62A(L) HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW LO-STG
WA/WJ             170-H    NB1412-050      42/62A(H) HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW HI-STG
WA/WJ             171       SOV-3/8"-TC1    PURGE VALVE W/ HOSE NIPPLE
WA/WJ             172       CR7201-040      F/N2A AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       CR7201-050      F/N4A AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       CR7201-065      F/N6A AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       CR7201-065      N8A AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       CR7201-080      F8A AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       PD2402-065      F4J TEFLON O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       PD2402-075      F6J TEFLON O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172       PD2402-085      F8J TEFLON O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172-L    CR7201-050      42/62A(L)  AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             172-H    CR7201-040      42/62A(H) AF-GASKET, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             172-1    CR7550-040      F/N2A SPACER RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172-1    CR7550-050      N4A SPACER RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             172-1    CR7550-065      F4A SPACER RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173       CR7239-W40     F/N2WA DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173       CR7239-W50     F/N4WA DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173       CR7239-W65     F6/N6/N8/F62WA DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173       CR7239-W80     F8WA DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-L    CR7239-W50     42/62WA(L) DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-H    CR7239-W40     42/62WA(H) DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-2    CR7259-W40     F/N2WA BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-2    CR7259-W50     F/N4WA BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-2    CR7259-W65     F6/N6/N8WA BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-2    CR7259-W80     F8WA BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-L2 CR7259-W50     42/62WA(L) BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-H2 CR7259-W40     42/62WA(H) BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-3    CR7211-040      F/N2A AF-GASKET, BONNET ASSY
WA/WJ             173-3    CR7211-050      F/N4A AF-GASKET, BONNET ASSY
WA/WJ             173-3    CR7211-065      F/N6A AF-GASKET, BONNET ASSY
WA/WJ             173-3    CR7211-065      N8A AF-GASKET, BONNET ASSY
WA/WJ             173-3    CR7211-080      F8A AF-GASKET, BONNET ASSY
WA/WJ             173-L3 CR7211-050      42/62(L) AF-GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WA/WJ             173-H3 CR7211-040      42/62A(H) AF-GASKET, BONNET ASSY HI-STG
WA/WJ             173-4    CR7229-N40      N2A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-4    CR7229-N50      N4A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-4    CR7229-N65      N6/N8A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-4    CR7229-F40      F2A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-4    CR7229-F50      F4A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-4    CR7229-F65      F6/F8A GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-L4 CR7229-N50      N42/N62A(L) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-L4 CR7229-F50      F42/F62A(L) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-H4 CR7229-N40      N42/N62A(H) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-H4 CR7229-F40      F42/F62A(H) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-W4             CR7229-W40     F/N2WA GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W4             CR7229-W50     F/N4WA GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W4             CR7229-W65     F/N6WA GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W4             CR7229-W65     F/N8WA GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-WL4           CR7229-W50     42/62WA(L) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-WH4           CR7229-W40     42/62WA(H) GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-W5             CR7371-W040   F/N2WA TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W5             CR7371-W050   F/N4WA TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W5             CR7371-W065   F/N6WA TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W5             CR7371-W065   F/N8WA TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-WL5           CR7371-W050   42/62WA(L) TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-WH5           CR7371-W040   42/62WA(H) TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-W6             PA2401-016      F/N2WA O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W6             PA2401-018      F/N4WA O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W6             PA2401-020      F/N6WA O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-W6             PA2401-020      F/N8WA O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-WL6           PA2401-018      42/62WA(L) O-RING, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WA/WJ             173-WH6           PA2401-016      42/62WA(H) O-RING, DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WA/WJ             173-9    CR7400-040      F/N2A COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-9    CR7400-050      F/N4A COUNTER  FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-9    CR7400-065      F6/N6/N8A COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-9    CR7400-080      F8A COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-L9 CR7400-050      42/62A(L) COUNTER  FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             173-H9 CR7400-040      42/62A(H) COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174       NB4412-080      2A STUD-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174       NB4416-080      4A STUD-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174       NB1216-090      6A HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174       NB1216-090      8A HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174-L    NB1216-080      42/62A(L) HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             174-H    NB1212-080      42/62A(H) HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WA/WJ             175       CR1759-            SUCTION SCALE TRAP
WA/WJ             176       CR7201-040      F/N2A AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176       CR7201-050      F/N4A AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176       CR7201-080      F/N6A AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176       CR7201-100      F/N8A AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176-L    CR7201-065      42A(L) AF-GASKET, SUCTION PORT LO-STG
WA/WJ             176-L    CR7201-080      62A(L) AF-GASKET, SUCTION PORT LO-STG
WA/WJ             176-H    CR7201-040      42/62A(H) AF-GASKET, SUCTION PORT HI-STG
WA/WJ             176       CR7391-050      F4J AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176       CR7391-065      F6J AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ             176       CR7391-080      F8J AF-GASKET, SUCTION PORT
WA/WJ           Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm tiêu biểu
Chúng tôi cam kết cung cấp hoặc thu mua các kho lạnh đã qua sử dụng với giá thành tốt nhất và trong thời gian sớm nhất.Khách...
Xin liên hệ : Mr.Tiến Moble : 0938 56 66 78 Email  : duytien@valoree.com.vn Cụm máy nén Mycom